TRENIRUOČIŲ STUDIJOS THE ONE TAISYKLĖS

 

  PAGRINDINĖS NUOSTATOS IR SĄLYGOS:

1. Treniruočių studijos THE ONE BOUTIQUE, esančios adresu Daukšos g. 3, ir THE ONE CITY, esančios adresu Konstitucijos pr. 21C   (QUADRUM verslo centre) Vilniuje, taisyklės (toliau – taisyklės) yra privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi Studijos paslaugomis. Visi asmenys, norintys naudotis Studijos paslaugomis (toliau – Lankytojas), privalo susipažinti su taisyklėmis ir jų laikytis. Už nepilnamečius atsako jų tėvai, patvirtindami, kad nepilnamečio sveikatos būklė leidžia naudotis Studijos  paslaugomis.

2. Prieš pradedant lankytis Studijose, rekomenduojama pasikonsultuoti su savo gydytoju ir įsitikinti, kad sveikatos būklė leidžia naudotis Studijos paslaugomis. Visa atsakomybė dėl Lankytojo sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Studijoje, tenka Lankytojui. Studija neatsako ir neatlygina Lankytojui dėl jo sveikatai ir gyvybei padarytos turtinės bei neturtinės žalos.

3. Lankytojai, norintys naudotis Studijos paslaugomis, privalo sumokėti vienkartinį apsilankymo mokestį arba įsigyti abonementą (toliau – Abonementas). Įsigydamas Abonementą, Lankytojas pateikia savo vardą, pavardę bei kontaktinius duomenis (tel. nr., elektroninį pašto adresą, gimimo datą) ir sutinka nurodytais kontaktais gauti informaciją, susijusią su Studijos veikla.

4. Įsigijus kartinį abonementą (4k, 8k, 12k, 16k, 24k), pastarasis pradeda galioti nuo pirmo užsiėmimo ir galioja 1 mėnesį. Pasibaigus abonemento galiojimo laikui, neišnaudoti kartai į kitą mėnesį nekeliami, jie anuliuojasi. Abonementas turi būti aktyvuotas per dvi savaites nuo įsigijimo datos, arba bus aktyvuotas automatiškai.

5. Įsigijus neribotą abonementą (1mėn., 3mėn., 6mėn., 12 mėn.,), pastarieji pradeda galioti nuo abonemento įsigijimo dienos. Jeigu abonemento pirkimo dieną esate skoloje, abonemento pradžios laiku laikoma data yra Jūsų pirmasis apsilankymas į minusą.

6. Su vienu abonementu gali sportuoti tik vienas narys. Abonementas yra vardinis. Išimties atveju, suderinus su administracija, abonementas gali būti naudojamas kitam šeimos nariui ar padovanotas kitam asmeniui.

7. Grupinė treniruotė nevyksta, jei į užsiėmimą užsiregistruoja mažiau nei 3 žmonės THE ONE BOUTIQUE treniruočių studijoje ir mažiau nei 5 žmones THE ONE CITY treniruočių studijoje. Apie neįvykstančią treniruotę lankytojai yra informuojami SMS žinute arba el.laišku.

8. Abonemento galiojimo laikas gali būti pratęsiamas TIK ligos atveju ir tik su gydytojo pažyma, iš anksto apie tai informavus Studiją. Pasveikęs Lankytojas, norėdamas pratęsti Abonemento galiojimo laiką, privalo pateikti administracijai gydytojo pažymą, kurioje turi būti nurodytas ligos laikotarpis. Abonementas gali būti pratęstas tik tokiam terminui, kiek truko liga.

9. Lankytojai Studijos paslaugomis gali naudotis tik pagal numatytą užsiėmimų tvarkaraštį. Būtina išankstinė registracija į kiekvieną treniruotę. Registraciją atšaukti galima iki treniruotės likus ne mažiau kaip 3 val. Neatšaukus savo apsilankymo prieš 3 valandas ir neatvykus į treniruotę, Lankytojo apsilankymas aktyvuojamas ir minusuojamas 1 kreditas.

10. Studijos administracija turi teisę savo nuožiūra keisti kainas, tvarkaraščius bei trenerius. Taip pat fotografuoti, filmuoti treniruotes bei platinti šią medžiagą savo internetiniame puslapyje, socialinės medijos paskyrose, reklaminiuose bukletuose ar kitose reklamos sklaidos priemonėse. Apie tai, kad treniruotės metu bus fotografuojama ar filmuojama bus pranešama registracinėje sistemoje prierašu prie treniruotės. Asmenys nenorintys viešinti savo atvaizdo turi apie tai pranešti prieš treniruotę. Jie nebus fotografuojami ir/ar filmuojami.

11. Kiekvienas Lankytojas, atėjęs į Studiją ir įsigijęs terminuotą abonementą arba sumokėjęs vienkartinį paslaugos mokestį, įgyja teisę naudotis Studijos teikiamomis paslaugomis ir tuo patvirtina, kad yra susipažinęs su Studijos vidaus taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.

12. Treniruočių studijos THE ONE administracija pasilieka teisę atnaujinti šias Taisykles be išankstinio perspėjimo. Išsamios treniruočių studijos THE ONE taisyklės pateikiamos ir su jomis galima susipažinti internetinėje svetainėjethe-one.lt

  HIGIENA: 

  1. Lankytojai privalo su savimi turėti:
  • Mažo dydžio rankšluostį prakaitui nusivalyti ir pasitiesti ant kilimėlio treniruotės metu. Jeigu lankytojas su savimi neturi rankšluosčio, treneris pasilieka teisę neleisti atlikti pratimų ar kito pobūdžio veiklos ant kilimėlio.
  • Priemones prausimuisi: šlepetės ir rankšluostis.
  1. Po treniruotės fitness salėje visi lankytojai privalo nuvalyti kilimėlius nuo prakaito specialiai tam pritaikyta dezinfekcine priemone ir popieriniais rankšluosčiais.
  2. Po treniruotės dviračių salėje visi lankytojai privalo nusivalyti dviračius nuo prakaito specialiai tam pritaikyta dezinfekcine priemone ir popieriniais rankšluosčiais.
  3. Į treniruočių sales lankytojai įleidžiami tik su švaria (tik sportui) skirta sportine apranga ir avalyne.
  4. Lankytojai asmeninius daiktus THE ONE BOUTIQUE studijoje turi laikyti rūbų dėžutėse, esančiose persirengimo kambaryje, o THE ONE CITY studijoje užrakinamose spintelėse, rūbinėse.Studija neatsako už Lankytojų asmeninių daiktų dingimą, praradimą ar sugadinimą. Prašome nepalikti asmeninių daiktų be priežiūros. Palikti Lankytojo daiktai Studijoje saugomi 30 dienų nuo jų radimo Studijoje dienos.

  Aš, žemiau pasirašęs/-iusi, susipažinau su šiomis Taisyklėmis, sutinku jų laikytis bei prisiimu atsakomybę už Taisyklėse       nustatytų sąlygų ir pareigų nesilaikymą bei šiuo nesilaikymu sukeltas pasėkmes.

 

_______________________, Vilnius ________________________________________ (data)                                                                   (lankytojo vardas, pavardė, parašas)

 

Share This