TRENIRUOČIŲ STUDIJOS THE ONE TAISYKLĖS

PAGRINDINĖS NUOSTATOS IR SĄLYGOS:

  1. Treniruočių studijos THE ONE BOUTIQUE, esančios adresu Daukšos g. 3, ir THE ONE CITY, esančios adresu Konstitucijos pr. 21C (QUADRUM verslo centre) Vilniuje, taisyklės (toliau – taisyklės) yra privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi Studijos paslaugomis. Visi asmenys, norintys naudotis Studijos paslaugomis (toliau – Lankytojas), privalo susipažinti su taisyklėmis ir jų laikytis. Už nepilnamečius atsako jų tėvai, patvirtindami, kad nepilnamečio sveikatos būklė leidžia naudotis Studijos paslaugomis.
  2. Prieš pradedant lankytis Studijose, rekomenduojama pasikonsultuoti su savo gydytoju ir įsitikinti, kad sveikatos būklė leidžia naudotis Studijos paslaugomis. Visa atsakomybė dėl Lankytojo sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Studijoje, tenka Lankytojui. Studija neatsako ir neatlygina Lankytojui dėl jo sveikatai ir gyvybei padarytos turtinės bei neturtinės žalos.

3. Lankytojai, norintys naudotis Studijos paslaugomis, privalo sumokėti vienkartinį apsilankymo mokestį arba įsigyti narystę (toliau – Narystė). Įsigydamas Narystę, Lankytojas pateikia savo vardą, pavardę bei kontaktinius duomenis (telefono numerį, elektroninį pašto adresą, gimimo datą) ir sutinka nurodytais kontaktais gauti informaciją, susijusią su Studijos veikla.

4. Įsigijus kartines narystes (4k, 8k, 12k, 16k, 24k), pastarasios pradeda galioti nuo pirmo užsiėmimo ir galioja 1 mėnesį. Pasibaigus narystės galiojimo laikui, neišnaudoti kartai į kitą mėnesį nekeliami, jie anuliuojasi. Narystės turi būti aktyvuotas per dvi savaites nuo įsigijimo datos, arba bus aktyvuotas automatiškai.

5. Įsigijus neribotą narystę (1mėn., 3mėn., 6mėn., 12 mėn.,), pastaroji pradeda galioti nuo narystės įsigijimo dienos. Jeigu narystės pirkimo dieną esate skoloje, narystės pradžios laiku laikoma data yra Jūsų pirmasis apsilankymas už kurį nebuvo sumokėta.

6. Įsigyta narystė galioja tik vienam nariui. Narystė yra vardinė. Išimties atveju, suderinus su administracija, naryste gali būti naudojama kitam šeimos nariui ar padovanota, perleistas kitam asmeniui.

7. Grupinė treniruotė nevyksta, jei į užsiėmimą užsiregistruoja mažiau nei 3 žmonės studijoje THE ONE BOUTIQUE bei mažiau nei 5 žmonės treniruočių studijoje THE ONE CITY. Apie atšaukiamą treniruotę lankytojai yra informuojami SMS žinute arba el. laišku.

8. Narystės galiojimo laikas gali būti pratęsiamas TIK ligos atveju ir tik su gydytojo pažyma, iš anksto apie tai informavus Studijos administraciją. Pasveikęs Lankytojas, norėdamas pratęsti Narystės galiojimo laiką, privalo pateikti administracijai gydytojo pažymą, kurioje turi būti nurodytas ligos laikotarpis. Narystė gali būti pratęsta tik tokiam terminui, kiek truko nedarbingumo periodas.

9. Lankytojai Studijos paslaugomis gali naudotis tik pagal numatytą užsiėmimų tvarkaraštį. Būtina išankstinė registracija į kiekvieną treniruotę. Registraciją atšaukti galima iki treniruotės likus ne mažiau kaip 3 val. Neatšaukus savo apsilankymo prieš 3 valandas ir neatvykus į treniruotę, Lankytojo apsilankymas aktyvuojamas ir minusuojamas 1 kreditas.

BE THE ONE

10. Studijos administracija turi teisę savo nuožiūra keisti kainas, tvarkaraščius bei trenerius. Taip pat fotografuoti, filmuoti treniruotes bei platinti šią medžiagą savo internetiniame puslapyje, socialinės medijos paskyrose, reklaminiuose bukletuose ar kitose reklamos sklaidos priemonėse. Apie tai, kad treniruotės metu bus fotografuojama ar filmuojama bus pranešama registracinėje sistemoje prierašu prie treniruotės. Asmenys nenorintys viešinti savo atvaizdo turi apie tai pranešti prieš treniruotę.

11. Kiekvienas Lankytojas, atėjęs į Studiją ir įsigijęs terminuotą narystė arba sumokėjęs vienkartinį paslaugos mokestį, įgyja teisę naudotis Studijos teikiamomis paslaugomis ir tuo patvirtina, kad yra susipažinęs su Studijos vidaus taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.

12. Treniruočių studijos THE ONE administracija pasilieka teisę atnaujinti šias Taisykles be išankstinio perspėjimo. Išsamios treniruočių studijos THE ONE taisyklės pateikiamos ir su jomis galima susipažinti internetinėje svetainėje www.the-one.lt

HIGIENA:

1. Lankytojai privalo su savimi turėti:

1.1.Mažo ar vidutinio dydžio rankšluostį treniruotės metu. Jeigu lankytojas su savimi neturi rankšluosčio, treneris pasilieka teisę neleisti atlikti pratimų ar kito pobūdžio veiklos ant kilimėlio.

1.2 Priemones prausimuisi: šlepetes, prausiklius ir rankšluostį.

2. Po treniruotės fitness salėje visi lankytojai privalo nuvalyti kilimėlius specialiai tam pritaikyta dezinfekcine priemone ir popieriniais rankšluosčiais.

3. Po treniruotės dviračių salėje visi lankytojai privalo nusivalyti dviračius specialiai tam pritaikyta dezinfekcine priemone ir popieriniais rankšluosčiais.

4. Į treniruočių sales lankytojai įleidžiami tik su švaria (tik sportui) skirta sportine apranga ir avalyne.

5. Lankytojai asmeninius daiktus THE ONE BOUTIQUE studijoje turi laikyti rūbų dėžutėse, esančiose persirengimo kambaryje, o THE ONE CITY studijoje užrakinamose spintelėse, rūbinėse. Studija neatsako už Lankytojų asmeninių daiktų dingimą, praradimą ar sugadinimą. Prašome nepalikti asmeninių daiktų be priežiūros. Palikti Lankytojo daiktai Studijoje saugomi 30 dienų nuo jų radimo Studijoje dienos.

Su šypsena, THE ONE KOMANDA!

 

  Aš, žemiau pasirašęs/-iusi, susipažinau su šiomis Taisyklėmis, sutinku jų laikytis bei prisiimu atsakomybę už Taisyklėse       nustatytų sąlygų ir pareigų nesilaikymą bei šiuo nesilaikymu sukeltas pasėkmes.

 

_______________________, Vilnius ________________________________________ (data)                                                                   (lankytojo vardas, pavardė, parašas)

 

Share This